در صورتی که کد رهگیری خود را فراموش کرده اید می توانید با وارد نمودن کد ملی و شماره شناسنامه خود ، کد رهگیری خود را دریافت نمایید.

کد ملی:
شماره شناسنامه:

اداره کل استان فارس سازمان تامین اجتماعی

تائیدیه ثبت تقاضانامه بیمه کارگران ساختمانی

سهمیه شش ماه اول 1392

http://www.efarstamin.ir